Powergrip

POWERGRIP YG-2
Powergrip

YG-2

Filtracija struje / 6 ulaza

6.900 kn

* Cijena je okvirna zbog tečajnih razlika

POWERGRIP YG-1
Powergrip

YG-1

Filtracija struje /11 ulaza

11.499 kn

* Cijena je okvirna zbog tečajnih razlika