top of page

Izjava o privatnosti

Voditelj obrade podataka

Intek Croatia j.d.o.o. s registriranim sjedištem u ulici Tina Ujevića 75, Koprivnica, je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.


Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

INTEK CROATIA j.d.o.o.
Tina Ujevića 75
48000 Koprivnica
Tel: +385 98 374906
E-mail: intek.croatia1@gmail.com

Ako imate ikakvih pitanja vezano uz našu upotrebu vaših podataka, molimo da se prvo obratite na mail: intek.croatia1@gmail.com

Kako prikupljamo Vaše osobne podatke

Intek Croatia j.d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 

 • ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetske stranice www.intek-croatia.hr kako biste zatražili informacije o proizvodima koje zastupamo ili našim uslugama,

 • ako izravno od nas kupite proizvod ili uslugu,

 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, npr. ispunjavanjem kartice za odgovor ili unosom podataka online na našoj internetskoj stranici,

 • ako su nam treće strane proslijedili Vaše osobne podatke,

 • ako su nam drugi poslovni partneri proslijedili Vaše osobne podatke na dozvoljen način,

 • ako smo Vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora (npr. od posrednika za poslovne adrese). 

 

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.


Pomozite nam da ažuriramo Vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama Vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

Koji se podaci o Vama mogu prikupljati

Sljedeće vrste podataka o Vama možemo prikupljati:

 • Kontaktni podaci ► ime i prezime, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj faksa, u svrhu informiranja o proizvodu, izrade ponude, kupnje proizvoda, izrade kupoprodajnog ugovora  i dostave proizvoda; Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

 • Osobni podaci ► OIB, datum rođenja, zanimanje, spol, hobiji, preferirani način informiranja

 • Interesi ► informacije o Vašim interesima, uključujući vrstu uređaja za koje ste zainteresirani

 • Korištenje internetske stranice ► način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića (IP adresa)

 • Informacije o prodaji ► informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca

 • Informacije o povijesti kupca ► stupanj zadovoljstva kupca (i dodatne informacije sa selfcare platforme), zaprimljene ponude, podaci o kupnji uređaja, datum kupnje, datum registracije, datum narudžbe, datum isporuke,  informacije o jamstvu, podaci o kupnji dodatnih dijelova i opreme, podaci prikupljeni prilikom posjeta poslovnici (npr. zahtjevi, informacije o konzultacijama), povijest kampanje / odaziv na kampanje

 • legitiman pristup podacima kupca koje uključuju ime i prezime te adresu dostave imaju pristup djelatnici dostavne službe koja dostavlja naručenu robu (DPD ili dr.)

Osobne podatke možemo prikupljati ako nas izravno kontaktirate – u svrhu pružanja informacija i osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva:

 • podatke prikupljamo izravnim kontaktom od kupaca koji nam se obrate za informacije o proizvodima i uslugama:

 • putem kontakt obrasca na internetskoj stranici intek-croatia.hr,

 • direktno e-mailom,

 • telefonskim pozivom,

 • uživo u poslovnici tvrtke.

 

Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu traženih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva. Ukoliko pojedinac izravno kontaktira tvrtku Intek Croatia j.d.o.o. na neki od gore navedenih načina time daje i suglasnost tvrtki Intek Croatia j.d.o.o. da u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te u skladu s traženim upitom obrađuje njihove osobne podatke u svrhu pružanja traženih informacija.

Podatke prikupljamo i prilikom prijave na newsletter – u svrhu slanja promotivnih poruka koje sadrže obavijesti o novim proizvodima, akcijama. Intek Croatia j.d.o.o. prikuplja e-mail adrese korisnika koje koristi za slanje newslettera odnosno elektroničkih poruka koje sadrže obavijesti o novim proizvodima, akcijama te novim člancima na blogu.

Na koji način Intek Croatia j.d.o.o. provodi zaštitu osobnih podataka djece?

Prema članku 8. Uredbe (EU) 2016/679 obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 16 godina. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina Intek Croatia j.d.o.o. može vršiti obradu osobnih podataka djeteta samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

Intek Croatia j.d.o.o. će uložiti razumne napore u provjeru je li privolu u takvim slučajevima dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju.

Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djeteta mlađeg od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Intek Croatia j.d.o.o. podliježe hrvatskim zakonima i dužan ih se pridržavati. To uključuje pružanje Vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo Vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za Vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

 

Opravdanje upotrebe: Pravna obveza; uspostava, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva.

Zakonitost obrade:

Osobni podaci mogu se obrađivati pod uvjetom da:

 • ste pristali na obradu (privola);

 • je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora;

 • je to potrebno u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza;

 • je to potrebno u svrhu legitimnih interesa Intek Croatia j.d.o.o. odmjerenih u odnosu na Vaša prava glede zaštite osobnih podataka

 • je to potrebno u pravne svrhe.

 

Mogu postojati upotrebe koje su dozvoljene temeljem drugih osnova; u tom slučaju ćemo prepoznati osnovu i javiti Vam što je prije moguće.

 

Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

Intek Croatia j.d.o.o. pohranjuje osobne podatke iz kontakt obrasca na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade. Intek Croatia j.d.o.o. pohranjuje osobne podatke pretplatnika na newsletter na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka povlačenja privole.

Prava ispitanika

Vezano za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, osiguravamo Vam sljedeća prava:

 • Pravo na pristup

 • Pravo na ispravak

 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

 • Pravo na ograničenje obrade

 • Pravo na prenosivost podataka

 • Prava na prigovor

 

Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od poduzeća Intek Croatia j.d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: intek.croatia1@gmail.com

 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka intek.croatia1@gmail.com i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini transakcijskim računom ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje slanjem e-mail poruke na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka intek.croatia1@gmail.com u kojoj zahtijeva da se njegovi osobni podaci izbrišu. 

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u sljedećim situacijama: ako osporavate točnost; ako obrada nije zakonita, a protivite se brisanju; ako ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a nama nisu potrebni za obradu; ako ste uložili prigovor vezano za obradu Vaših osobnih podataka i čekate potvrdu.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo podatke koji se odnose na Vas i koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga tj. voditelju obrade podataka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrada se temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i uz to se provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka intek.croatia1@gmail.com.

Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava

Intek Croatia j.d.o.o. sukladno relevantnim propisima možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka (e-mail intek.croatia1@gmail.com, telefon 0996791421).

Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

 

Svoja prava možete ostvarivati i putem pritužbe nadzornom tijelu u svezi s obradom Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj, to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, na čijim stranicama možete pronaći dodatne informacije o načinu kontaktiranja (http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas).

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Zaštitu podataka Intek Croatia j.d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Intek Croatia j.d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.intek-croatia.hr te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Intek Croatia j.d.o.o. se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Intek Croatia j.d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici www.intek-croatia.hr. Zato Intek Croatia j.d.o.o. poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu intek-croatia.hr

 

Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici intek-croatia.hr.

 

Nastavak uporabe Internetske stranice intek-croatia.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka. 

Pravila o postupanju s „kolačićima“ 

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na računalo od strane web stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za web-stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web-stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (kao što je osobno ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako se to izričito omogući jer web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali/la i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti te zatim automatski obrisati pri zatvaranju internetskog preglednika spremljene kolačiće i ostale postavke.

 

Što su privremeni kolačići?

 

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

 

Što su stalni kolačići?

 

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, a neki čak i godinama.

 

Što su kolačići od prve strane?

 

Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti privremeni ili stalni. Pomoću njih web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

 

Što su kolačići treće strane?

 

Kolačići treće strane dolaze sa sadržaja drugih web-mjesta, na primjer reklame, koje se nalaze na web-mjestu koje trenutno gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

 

Kako podesiti postavke kolačića?

 

Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića, kao što smo spomenuli, može se napraviti u internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, kliknite na ime internetskog preglednika koji koristite. Neke postavke mogu ovisiti i o uređaju kojim pristupate internetu (stolno računalo, tablet ili mobitel) i nisu sve dostupne na hrvatskome jeziku.

 

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-stranicama www.intek-croatia.hr.

 

Kakve kolačiće koristi intek-croatia.hr i zašto?

Internet stranica www.intek-croatia.hr koristi kolačiće, s primarnim ciljem kako bi naša web-stranica omogućila bolje korisničko iskustvo.

 

Privremeni kolačići (engl. Session cookies) - to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na www.intek-croatia.hr

 

Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) - obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. www.intek-croatia.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti poput „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici, što vama kao registriranom korisniku olakšava korištenje www.intek-croatia.hr. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i sukladno tome poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja. Ova informacija je anonimna - ne vidimo individualne podatke korisnika.

 

Ima li www.intek-croatia.hr kolačiće treće strane?

 

Koristimo nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i dijeljenje istoga s drugim internetskim servisima.

 

Društvene mreže

 

Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama postavlja kolačiće. Internet stranica www.intek-croatia.hr koristi osim toga i servis Mailchimp.

Mjerenje posjećenosti

Naša web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. ("Google"). Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google i pohranjene na poslužiteljima u Republici Irskoj gdje će se čuvati najduže 26 mjeseci nakon čega će biti izbrisani. Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vašeg korištenja naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime tvrtke Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Daljnje informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete dobiti na adresi http://www.google.com/privacy.html.

Ukoliko želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema "kolačiće", to možete učiniti ovdje.

 

Trenutno postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja "kolačića" za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

bottom of page